Tấm Thạch Cao V.A.C

Quy cách & độ dày Màng phủ Giá ĐVT
09mm x 603 x 603
Call Tấm Đặt hàng
09mm x 603 x 1210
Call Tấm Đặt hàng
09mm x 1210 x2420
Call Tấm Đặt hàng

 

:. Sản Phẩm Được Đưa Vào Thực Tế (Hình Ảnh)

Leave a Reply